Продай на аукцион

Предложете произведения за учестие и продажба на търг. Условията ще бъдат опоменати в писмен договор между двете страни. Нашата цел е да постигнем най-добрата цена за Вашите произведения. За предварително удобряване на произведенията и огпваряне на среща за подписване на договора, моля свържете се с нас на посочените контакти.

Aдрес

гр. София, кв. Изток,
ул. “М-р Юрий Гагарин” 22А,

paveltodorov@mail.bg
vtodorova92@gmail.com

Tелефон

тел. 02/870 11 11
Павел Тодоров - 0888219265
Виктория Тодорова - 0887883880

Работно време

понеделник до петък - 10:00 - 19:00 часа,
събота - 10:00 - 15:00 часа