Манхаймски дневник на Никола Танев

„Вие държите в ръце нещо уникално – факсимилното издание на едно малко теф- терче с неоспорима автентичност и несравнима ценност. То принадлежи на големия български и европейски художник Никола Танев (1890–1962) и ни връща към годините на неговата младост, когато той завоюва първите си артистични победи. Дори за познавачите на Танев то ще бъде изненада.“ „Във всеки случай, не ще и дума, публикуването на манхаймското тефтерче на Никола Танев от 1921 година ще има заслужен обществен отзвук. Особено сред изсле- дователите на българската култура, които не само ще оценят в него документа, но ще получат импулс за нови осмисляния на историческата ни съдба.“ Ружа Маринска

 

Манхаймски дневник” е издаден в 500 луксозни, индивидуално номерирани екземпляра.

Изданието е с библиографска стойност и можете да го поръчате на място на адреса на Аукционната къща: гр. София, кв. Изток, ул. “М-р Юрий Гагарин22А, както и на телефон: +359 2 870 1111

<<< Назад

Aдрес

гр. София, кв. Изток,
ул. “М-р Юрий Гагарин” 22А,

paveltodorov@mail.bg
vtodorova92@gmail.com

Tелефон

тел. 02/870 11 11
Павел Тодоров - 0888219265
Виктория Тодорова - 0887883880

Работно време

понеделник до петък - 10:00 - 19:00 часа,
събота - 10:00 - 15:00 часа