Манхаймски дневник на Никола Танев

„Вие държите в ръце нещо уникално – факсимилното издание на едно малко теф- терче с неоспорима автентичност и несравнима ценност. То принадлежи на големия български и европейски художник Никола Танев (1890–1962) и ни връща към годините на неговата младост, когато той завоюва първите си артистични победи. Дори за познавачите на Танев то ще бъде изненада.“

„Във всеки случай, не ще и дума, публикуването на манхаймското тефтерче на Никола Танев от 1921 година ще има заслужен обществен отзвук. Особено сред изсле- дователите на българската култура, които не само ще оценят в него документа, но ще получат импулс за нови осмисляния на историческата ни съдба.“
Ружа Маринска

Манхаймски дневник” е издаден в 500 луксозни, индивидуално номерирани екземпляра.

Изданието е с библиографска стойност и можете да го поръчате на място на адреса на Аукционната къща: гр. София, кв. Изток, ул. “М-р Юрий Гагарин22А, както и на телефон: +359 2 870 1111

<<< Назад