Ярослав Вешин (1860 - 1915)

Ярослав Франтишек- български живописец, чех по произход. Роден на 23.05.1860, в Бране, Чехословакия. поч. На 9.05.1915, София. Учи гимназия в Прага, където се запознава за пръв път с произведенията на големите чешки майстори. Завършва (1880) Художествената академия в Прага. Подемът на чешкото изобразително изкуство в този период, когато творят майстори като Антонин Манес, Йозеф Новратил, Гвидо Манес и др. Оказва значително въздействие за формирането на художествения му вкус. Специализира (1880-1883) в Мюнхенската худ. Академия при Карл Пилоти, О. Зайц и Йозеф Бранд, който ръководи класа по историческа живопис. Под влияние на реалистичното чешко изкуство и своя учител Бранд Вешин се насочва към битовата живопис. С битова тематика са едни от първите му картини. Вторият голям период в изкуството на Вешин започва след установяването му (1897) на постоянно местожителство в България. Той идва по покана на министъра на. просветата Константин Величков за преподавател (1897-1904) в новооткритото Рисувално училище в София. Вешин се увлича от общия културен подем след Освобождението и като творец веднага се насочва към битовата живопис и българското село. В картините си със селска тематика той се проявява като демократ-реалист. Голям дял от картините с битова тематика заемат пазарските сцени, които привличат художника с оригиналния си богат живописен характер. В тези картини Вешин не само увековечава един богат етнографски материал, но и серия от образи на български трудови хора. Вешин създава и значителни произведения на военна тематика, картини и портрети на български и руски офицери. Особено се отличават произведенията, в които художникът изразява симпатиите и предпочитанията си към обикновения български войник. През 1912 и след това Вешин създава серия картини, свързани с Балканската война , които се отличават от останалите му произведения на военна тематика; в тях художникът дава преценка на военните събития от позициите на един високохуманен демократ. В България Вешин обогатява творчеството си с ловна тематика. Вешин има големи заслуги за развитието на българското реалистично изкуство в края на ХIХ и началото на ХХ век. Заедно с Ив. Мърквичка, Ан. Митов, Ив. Ангелов и др. Обогатява българската живопис с ярки художествени образи и нови живописно-пластични средства. Умира на 9.05.1915г. в София.

Филтър

ТЪРСИ

Портрет на мъж

Ярослав Вешин

рисунка, хартия

купи сега 9500 лв.
детайли >>>

На герана

Ярослав Вешин

маслени бои, платно

няма цена
детайли >>>

Момиче

Ярослав Вешин

маслени бои, платно

няма цена
детайли >>>

Недоумение

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Началника на караула Вовер

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Преди впряг

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Музика

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

На залез

Ярослав Вешин

маслени бои

няма цена
детайли >>>

Офицер

Ярослав Вешин

акварел, хартия

няма цена
детайли >>>

Парка Враня

Ярослав Вешин

маслени бои, платно

няма цена
детайли >>>

Уговаряне на сватба

Ярослав Вешин

маслени бои, платно

няма цена
детайли >>>

Женски портрет

Ярослав Вешин

маслени бои, платно

няма цена
детайли >>>

София

Ярослав Вешин

акварел, хартия

няма цена
детайли >>>

Партирче от Врани

Ярослав Вешин

туш, гваш, рисунка

няма цена
детайли >>>

Скица в профил

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Пейзаж

Ярослав Вешин

рисунка, туш, водни бои

няма цена
детайли >>>

Портретна скица

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Началник на караула Вовер

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Късна есен

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Скици

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Маневри

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Пан Грюнер

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Йоханес Шарох – майстор въжар

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Нашето Врани

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

В гората

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Пред канцеларията

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Сова

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Музика

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

В локала

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Пътник

Ярослав Вешин

рисунка

няма цена
детайли >>>

Aдрес

гр. София, кв. Изток,
ул. “М-р Юрий Гагарин” 22А,

paveltodorov@mail.bg
vtodorova92@gmail.com

Tелефон

тел. 02/870 11 11
Павел Тодоров - 0888219265
Виктория Тодорова - 0887883880

Работно време

понеделник до петък - 10:00 - 19:00 часа,
събота - 10:00 - 15:00 часа