Николай Павлович (1835 - 1894)

Николай Павлович (1835 Свищов – 1894 София) Роден в семейството на голям български книжовник, просветител и издател. През 1852г. с помощта на свои заможни роднини заминава за Виена, за да се обучава в литографско ателие. През есента на същата година се записва да следва във Виенската художествена академия. Учи там до края на учебната 1854/1855г. Зимният семестър на 1856г. е началото на обучението му в Художествената академия в Мюнхен. Записва т.нар. „античен клас“ при Йохан Георг Хилтеншпергер (1806-1890). Учи техника на живописта в класа на Херман Аншюц (1805-1880) до август 1858г. По време на следването се ражда интереса му към историческата живопис, под влияние на Карл фон Пилоти и Петер фон Корнелиус. Пътува в Европа. Запознава се с колекциите на музеите в Дрезден, Прага. Важно моделиращо значение за творчеството му имат патетично-романтичните тенденции в живописта на германските живописци. През 1860г. Павлович създава първите в историята на българското изкуство литографии на историческа тематика, които в условията на създаването им в Османската империя и след това в младата българска държава имат изключително важна просветителска, патриотична и възпитателна роля. По време на пътувания до Одеса, Белград, Цариград създава серии алегорични сюжети, отразяващи важни моменти от средновековната и съвременна българска история, за които той сам издирва и събира богат изворов материал. Николай Павлович пръв сред българската интелигенция (през 1861г.) предлага идеята за създаване на учебно заведение по изкуствата в българските земи. През 1867г. той публикува и първия документ – Програма за създаване и устройство на „Заведение за живопис“. Като модел за написване на програмата използва системата на обучение в академиите в Мюнхен и Виена. След установяването си в София работи като училищен инспектор и чрез изкуството продължава просветителската си дейност. Заедно с историческите композиции твори в областта на църковната стенопис и иконопис, в които под влияние на западноевропейската живопис внася обновление. Голяма част от неговите идеи изпреварват времето и остават неразбрани. Павлович е първият български художник с академично образование. Той прави голяма крачка от традиционната религиозна живопис към светското изкуство, с неговите реалистични принципи на изобразяване. Родоначалник е на историческия жанр в българската живопис. Изключителен патриот и родолюбец, с прогресивното си мислене, Павлович изпреварва времето си. Той превръща изкуството си в част от процеса на духовно израстване на българската нация през втората половина на деветнадесети век.

Филтър

ТЪРСИ

Райна княгиня българска

Николай Павлович

отпечатък

няма цена
детайли >>>

Амур

Николай Павлович

рисунка, хартия

няма цена
детайли >>>

Портрет

Николай Павлович

маслени бои, хартия

няма цена
детайли >>>

Гюргево от източния край

Николай Павлович

рисунка

няма цена
детайли >>>

Aдрес

гр. София, кв. Изток,
ул. “М-р Юрий Гагарин” 22А,

paveltodorov@mail.bg
vtodorova92@gmail.com

Tелефон

тел. 02/870 11 11
Павел Тодоров - 0888219265
Виктория Тодорова - 0887883880

Работно време

понеделник до петък - 10:00 - 19:00 часа,
събота - 10:00 - 15:00 часа