„Христо Форев - живопис“

eventPic
Място на провеждането
София 1113, кв. Изток, ул. "Майор Юрий Гагарин" 22А, тел. 870 11 11
Начало
2015-12-10 10:00:00
край
2015-12-31 18:00:00

[image 22033]

Христо Форев – ранни непоказвани творби (1927-2005) В галерия „Виктория“ ценителите на жи во пис та ще се запознаят с ранни, непоказ вани творби на един малко познат на софий ската публика художник. Христо Форев е сред извест ните рисувачи от поко ле нието, родено между двете войни. Заедно с връстниците си влиза в съвременното българско изкуство в средата на XX век. Избрал да живее и твори в Хасково, той свързва завинаги живота си с живописния южен град. Творец, педагог, основател на Хасковската Художествена галерия, музеен специалист, об щес твеник, Форев остава ярка следа в из кус твото. Роден в семейство на абаджии, от малък развива усет към багрите. Детството му преминава в Казанлъшко, където се запознава с творбите на едни от най-известните български художници. Учителите му по рисуване в гимназията – Чудомир и Димитър Косев, отрано откриват заложбите на рисувача и поставят началото на един творчески път. Годините, през които Форев е студент
в Художествената Академия са преломни в българското изкуство. Налагат се нови концепции,теми, целия художествен живот влиза в рамка, но той не възприема творчеството като пропаганда, а развива и школува естетическите си търсения и техните проявления. Още първите стъпки на младия художник са заявка за развитие на амбициозен творец. Той създава камерни произведения с личен характер и успява да избяга от догмите и пропагандата. Твори във всички жанрове на живописта. Рисува пейзажи, портрети, натюрморти, етюди. Тези ранни негови работи са в търсене на художествеността. Създава произведения, в които работи постоянно върху личния си почерк и отстоява творческата си индивидуалност... (повече в закачената брошура/вестник).

[image 22031]

Филтър

ТЪРСИ
1

Натюрморт с нарове

Христо Форев

маслени бои, позлата

800 лв. виж >>
детайли >>>
2

Автопортрет

Христо Форев

маслени бои, платно

800 лв. виж >>
детайли >>>
3

Автопортрет

Христо Форев

маслени бои, позлата

800 лв. виж >>
детайли >>>
4

Портрет на Татяна

Христо Форев

маслени бои, платно

550 лв. виж >>
детайли >>>
5

Портрет на момиче

Христо Форев

маслени бои, платно

800 лв. виж >>
детайли >>>
6

Портрет на Атанас Дъвката

Христо Форев

маслени бои, платно

1200 лв. виж >>
детайли >>>
7

Портрет на Петко Радев

Христо Форев

маслени бои, платно

800 лв. виж >>
детайли >>>
8

Грънчар

Христо Форев

маслени бои, платно

800 лв. виж >>
детайли >>>
9

Градската градина в Хасково

Христо Форев

маслени бои, платно

800 лв. виж >>
детайли >>>
10

Старо Хасково

Христо Форев

маслени бои, картон

800 лв. виж >>
детайли >>>
11

Пред Театъра в Хасково

Христо Форев

маслени бои, платно

няма цена виж >>
детайли >>>
11

Пред Театъра в Хасково

Христо Форев

маслени бои, платно

800 лв. виж >>
детайли >>>
12

Театъра в Хасково

Христо Форев

маслени бои, платно

800 лв. виж >>
детайли >>>
12

неизвестен автор

няма цена виж >>
детайли >>>
13

Есен в градската градина

Христо Форев

маслени бои, платно

1200 лв. виж >>
детайли >>>
14

Театъра в Хасково

Христо Форев

маслени бои, платно

800 лв. виж >>
детайли >>>
15

Край реката

Христо Форев

маслени бои, платно

750 лв. виж >>
детайли >>>
16

Летен ден

Христо Форев

маслени бои, платно

750 лв. виж >>
детайли >>>
17

На реката

Христо Форев

маслени бои, платно

750 лв. виж >>
детайли >>>
18

Пейзаж в зелено

Христо Форев

маслени бои, платно

800 лв. виж >>
детайли >>>
19

Созопол

Христо Форев

маслени бои, платно

750 лв. виж >>
детайли >>>
20

Велико Търново

Христо Форев

маслени бои, платно

800 лв. виж >>
детайли >>>
21

Велико Търново

Христо Форев

маслени бои, картон

550 лв. виж >>
детайли >>>
22

Созопол

Христо Форев

маслени бои, картон

550 лв. виж >>
детайли >>>