ЖИВОПИС И ГРАФИКА

eventPic
Място на провеждането
Галерия „Академия“, Национална Художествена Академия, ул. „Шипка“ 1
Начало
2015-04-23 18:00:00
край
2015-04-23 22:00:00

[b]Условия за провеждане на явен търг[/b]

1. Търгът ще се проведе от 18.00 часа на 23.04.2015г. (четвъртък)
в Галерия „Академия“, Национална Художествена Академия,
ул. „Шипка“ 1.
2. Огледът на картините: от 02.04.2015 до 22.04.2015 в Галерия
„Виктория“, и www.Gallery-Victoria.com
3. Регистрацията и получаването на номера ще бъде до 17.50 часа на
23.04.2015г. в Галерия „Академия“, Национална Художествена
Академия, ул. „Шипка“ 1.
4. Регистрацията на всеки участник означава, че се е запознал с
условията за провеждане на търга, както и със състоянието и анотацията на произведенията и ги е
приел.
5. На търга ще бъдат допуснати участници, които са представили предварително писмено оферти (по
установен образец).
6. На търга ще бъде допусната участие по телефона на живо. Желаещите да участват по този начин
трябва предварително да се запознаят с условията и да получат регистрация в галерия “Виктория”.
7. В каталога за аукциона е публикувана оценката за всяко произведение. Началната цена в
наддаването ще бъде обявявана от водещия на търга и е по-ниска от по-ниската оценка на
картината.
8. Стъпката за наддаване е 20 лв., 50 лв., 100 лв., 200 лв., но не повече от 10% от моментната цена.
Водещият може да променя тази ставка за определени позиции и в полза воденето на търга.
9. След последното наддаване за дадена позиция се съобщава номера на спечелилия участник и
окончателната цена. Ударът на чука означава край на наддаванията за продаваната позиция.
10. Към постигнатат цена се добавят 7% „премия на купувача“. Окончателната цена за всяка
картина се формира от достигнатата цена и добавената 7% „премия на купувача“.
11. Участието в наддаването за дадена картина означава, че клиентът я е одобрил във вида и
състоянието, в което е , както и нейната анотация и последващи рекламации не се приемат.
12. Ударът на чука означава приключване на сделката. Спечелилият номер е законен собственик на
произведението и дължи окончателната сума (остигнатата цена и добавената 7% „премия на
купувача“) на АК “Виктория” в обявения срок.
13. Спечелените картини могат да бъдат получени веднага след приключване на търга или в седващите
три работни дни в Галерия „Виктория“, София, ул. „М-р Юрий Гагарин“ 22 А. След този срок се
приема, че клиентът се е отказал от финализиране на сделката и аукционната къща може да
предложи произведениетона друг клиент.
14. Плащането на спечелените картини може да бъде в бой, с кредитна карта или по банков път.
15. В залата могат да не бъдат допуснати или могат да бъдат отстранени лица, които пречат на
провеждането на търга.
16. Аукционна къща “Виктория” се стреми да представи по най-коректен начин анотациите, текстовете
и илюстрациите в каталога, както и провеждането на самия търг.
Произведенията за които има изискване са идентифицирани на основание чл. 97, ал.3,
ал.4 от Закона за културното наследство и Наредба Н-3 от 03.12.2009 г.
Аукционна къща „Виктория“ стопанисвана от „Арт Контакти“ ООД притежава
Удостоверение № 1 от 2010 г. за провеждане на аукционна търговия.

Филтър

ТЪРСИ
1

Дървар

Петър Морозов

маслени бои, картон

2000 лв. виж >>
детайли >>>
2

Томбул джамия в Шумен

Петър Морозов

акватинта, хартия

900 лв. виж >>
детайли >>>
3

Рилски манастир

Петър Морозов

акватинта, хартия

900 лв. виж >>
детайли >>>
4

Пейзаж

Александър Стаменов

маслени бои, картон

1400 лв. виж >>
детайли >>>
5

В окопите

Борис Денев

пастел, хартия

1200 лв. виж >>
детайли >>>
6

Морски пейзаж

Борис Стефчев

маслени бои, платно

1200 лв. виж >>
детайли >>>
7

Натюрморт

Дечко Узунов

акварел, хартия

900 лв. виж >>
детайли >>>
8

Пейзаж

Дечко Узунов

акварел, хартия

1800 лв. виж >>
детайли >>>
9

Композиция 1

Дечко Узунов

акварел, хартия

550 лв. виж >>
детайли >>>
10

Композиция 2

Дечко Узунов

акварел, хартия

550 лв. виж >>
детайли >>>
11

Мъж с птица

Дечко Узунов

акварел, хартия

550 лв. виж >>
детайли >>>
12

Двойка

Дечко Узунов

акварел, хартия

550 лв. виж >>
детайли >>>
13

Композиция 3

Дечко Узунов

акварел, хартия

550 лв. виж >>
детайли >>>
14

Композиция 4

Дечко Узунов

акварел, хартия

550 лв. виж >>
детайли >>>
15

Композиция 5

Дечко Узунов

акварел, хартия

550 лв. виж >>
детайли >>>
16

Композиция 6

Дечко Узунов

акварел, хартия

550 лв. виж >>
детайли >>>
17

Целувка

Дечко Узунов

акварел, хартия

550 лв. виж >>
детайли >>>
18

В градината

Дечко Узунов

пастел, туш, хартия

600 лв. виж >>
детайли >>>
19

Ваза с цветя

Дечко Узунов

авторска техника, хартия

550 лв. виж >>
детайли >>>
20

Композиция 7

Дечко Узунов

акварел, хартия

550 лв. виж >>
детайли >>>
21

Цветя в сакция

Дечко Узунов

акварел, хартия

550 лв. виж >>
детайли >>>
22

Зад ателието

Дечко Узунов

рисунка, туш, хартия

600 лв. виж >>
детайли >>>
23

Античен мотив

Дечко Узунов

акварел, хартия

550 лв. виж >>
детайли >>>
24

Н.С.

Боян Райнов

графика, хартия

800 лв. виж >>
детайли >>>