Константин Щъркелов - рисунки и акварели

eventPic
Място на провеждането
гр. София, кв. Изток, ул. “М-р Юрий Гагарин” 22А, тел. 870 11 11
Начало
2015-01-15 10:00:00
край
2015-01-30 20:00:00

[image 20454]

Филтър

ТЪРСИ
1

неизвестен автор

няма цена виж >>
детайли >>>
1

Фарът на Галата

Константин Щъркелов

акварел, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
2

Автопортрет

неизвестен автор

рисунка, молив, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
3

Автопортрет

Константин Щъркелов

рисунка, молив, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
4

Автопортрет

Константин Щъркелов

рисунка, молив, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
5

Автопортрет

Константин Щъркелов

рисунка, молив, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
6

Автопортрет

Константин Щъркелов

рисунка, молив, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
7

Автопортрет

Константин Щъркелов

рисунка, молив, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
8

Автопортрет

Константин Щъркелов

рисунка, молив, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
9

Автопортрет

Константин Щъркелов

рисунка, туш, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
10

Автопортрет

Константин Щъркелов

рисунка, молив, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
11

Автопортрет

Константин Щъркелов

рисунка, молив, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
12

Автопортрет

Константин Щъркелов

рисунка, молив, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
13

Автопортрет

Константин Щъркелов

рисунка, молив, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
14

Григор Василев

Константин Щъркелов

рисунка, молив, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
15

Аладжа манастир

Константин Щъркелов

акварел, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
16

Аладжа манастир-пролет

Константин Щъркелов

акварел, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
17

Морски пейзаж

Константин Щъркелов

акварел, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
18

Бряг с дърво

Константин Щъркелов

акварел, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
19

Стара къща

Константин Щъркелов

рисунка, туш, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
20

Пейзаж

Константин Щъркелов

акварел, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
21

Пролетен букет

Константин Щъркелов

акварел, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
22

Бежанци

Константин Щъркелов

рисунка, молив, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>
23

Пейзаж

Константин Щъркелов

рисунка, молив, хартия

няма цена виж >>
детайли >>>