Аукцион Ноември 2011

eventPic
Място на провеждането
Търгът ще се проведе от 18:00 часа на 11.11.2011 г. (петък) в Зала „Сердика”, Хотел „Шератон”, пл. „Света Неделя” 5.
Начало
2011-11-11 18:00:00
край
2011-11-11 18:00:00

Оглед на картините от 15:00 до 17:00 на 11.11.2011 г. В Зала „Сердика”, Хотел „Шератон” до 10.11.2011 г. В галерия „Виктория” и на този WEB сайт.

Регистрацията на участниците и получаване на номера ще бъде до 17:50 часа на 11.11.2011 г. В Хотел „Шератон” или предварително в галерия „Виктория”. Регистрацията на всеки участник означава, че се е запознал с условията за провеждане на търга, както и със състоянието и анотацията на произведенията и ги е приел.

На търга ще бъдат допуснат080; и участници, които са представили предварително писмени оферти (по установен образец).

На търга ще бъде допуснато участие по телефона на живо. Желаещите трябва да се запознаят предварително с условията и да получат регистрация в галерия „Виктория”.

Стъпката за наддаване е 50 лв, 100 лв, 200 лв. Водещият може да променя тази ставка за определени позициии в полза на воден077;то на търга.

След последното наддаване 079;
72; дадена позиция се съобщава номера на спечелилия участник и достугнатата цена. Ударът на чука означава край на наддаванията за продаваната позиция.

[b]Към постигнатата цена в залата се добавят 4% „премия от купувача”. Окончателната цена за всяко произведение се формира от достигнатата в залата цена и добавената 4% „премия”.[/b]

Участието в наддаването за дадена позиция, означава, че клиентът я е одобрил във вида и състоянието, в което е, както и нейната анотация и последващи рекламации не се приемат.

Ударът на чука означава приключване на сделката. Спечелилият номер е законен собственик на произведението и дължиокончателl5;
72;та сума на АК „Виктория” в обявения срок.

Спечелениm0;
77; картини могат да бъдат получени веднага след приключването на търга или през следващите три работни дни в галерия „Виктория”, кв. „Изток”, ул. „М-р Юрий Гагарин” 22А. След този срок се приема, че клиентът се е отказал от финализиране на сделката и аукционната къща може да предложи произведението на друг клиент.

П083;ащането на спечелените произведения мо078;е да бъде в брой, с кредитна карта или по банков път.

В залата могат да бъдат допуснати или могат да бъдат отстранени лица, които по преценка на АК „Виктория” пречат на провеждането на търга.

Аукционна къща „Виктория” се стреми да представи по най-коректен начин анотациите, текстовете и илюстрациите в каталога, както и провеждането на самия търг. За допуснати неволни грешки молим да ни извините предварително.

[i]Всички картини са идентифицирани на основание чл.97, ал.3, ал.4 от Закона за културното наследство и наредба H-3 от 03.12.2009 г.

"Аукционна къща Виктория" е регистрирана търговска марка на "Арт контакти" ООД
[/i]

Филтър

ТЪРСИ
1

Автопортрет

Христо Иванов Берберов

суха игла

350 лв. виж >>
детайли >>>
2

Портрет

Христо Иванов Берберов

суха игла

350 лв. виж >>
детайли >>>
3

Натюрморт

Анна Хен - Йосифова

маслени бои, платно

1200 лв. виж >>
детайли >>>
4

Портрет

(неизвестен)

маслени бои, платно

2800 лв. виж >>
детайли >>>
5

Голо тяло

Любомир Далчев

бронз

2900 лв. виж >>
детайли >>>
6

Велико Търново

Владимир Мански

маслени бои, платно

1100 лв. виж >>
детайли >>>
7

Момиче от Охрид

Никола Кожухаров

маслени бои, дъска

1200 лв. виж >>
детайли >>>
8

Натюрморт

Радка Костова - Владова

маслени бои, платно

600 лв. виж >>
детайли >>>
9

Пейзаж

Кирил Матеев

маслени бои, платно

500 лв. виж >>
детайли >>>
10

Пейзаж

Иван Тричков

маслени бои, платно

1800 лв. виж >>
детайли >>>
11

Пейзаж

А. Николов

маслени бои, платно

700 лв. виж >>
детайли >>>
12

Зимен пейзаж

Васил Даалов

маслени бои, платно

600 лв. виж >>
детайли >>>
13

Бивак

Александър Миленков

водни бои

600 лв. виж >>
детайли >>>
14

Зима

Дончо Занков

маслени бои, платно

650 лв. виж >>
детайли >>>
15

На чешмата

Симеон Велков

водни бои

1200 лв. виж >>
детайли >>>
16

Пазар

Димитър Тодоров Жарава

маслени бои, платно

750 лв. виж >>
детайли >>>
17

В двора

Павел Тодоров

маслени бои, платно

750 лв. виж >>
детайли >>>
18

Пазар

Георги Каракашев

маслени бои, картон

580 лв. виж >>
детайли >>>
19

На паша

Олга Шаханова - Шишкова

маслени бои, картон

1400 лв. виж >>
детайли >>>
20

Пейзаж

Любо Иванов

маслени бои, платно

650 лв. виж >>
детайли >>>
21

Витоша

Атанас Михов

маслени бои, картон

950 лв. виж >>
детайли >>>
22

Пейзаж

Никола Танев

рисунка, туш

800 лв. виж >>
детайли >>>
23

Пейзаж

Лука Перфанов

маслени бои, платно

900 лв. виж >>
детайли >>>
24

Пролетен пейзаж

Асен Белковски

маслени бои, платно

900 лв. виж >>
детайли >>>